ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ สมาคมฯ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอประกาศผลการประกวดราคาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของสมาคมฯ และเสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ คุณกุลนาถ ศรีสุข จึงจัดจ้างและทำสัญญาพัฒนาเวปไซต์ของสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

Read more

ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดโลโก้สมาคม

รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ผลงานของ คุณปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด   รางวัลชมเชย มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ผลงานของ คุณทิตยา ไทยรินทร์ ผลงานของ คุณสุรัช จตุสุรกานต์   *หมายเหตุ ตราสัญลักษณ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม

Read more