ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยท่านใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำนวยการสถาบัน PTIT ท่านใหม่
ณ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 น.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบกับ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบัน PTIT ท่านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีโอกาสหารือเรื่องข้อคิดเห็น และโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับสมาคมฯ ในอนาคต