ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดโลโก้สมาคม

รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผลงานของ คุณปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด

 

รางวัลชมเชย มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ผลงานของ คุณทิตยา ไทยรินทร์

ผลงานของ คุณสุรัช จตุสุรกานต์

 

*หมายเหตุ ตราสัญลักษณ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม