งานกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 "Chem Tech Game" 30-31 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

ตามที่นิสิตภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๖ “เคมเทคเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบันได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ประสบการณ์และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันในกลุ่มวิศวกรรมเคมีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำแบดมินตัน บาสเก็ตบอล แชร์บอล A-Math และ E-Sport (DOTA2) นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการประกวดดาว เดือนและดิน ประจำงาน “เคมเทคเกมส์” อีกด้วย

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/ChemtechGames

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558: 30 พฤศจิกายน 2558

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณา (ร่าง) เสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเรียนใหญ่ ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย